ETIK

Thomas Heurlin Impact TV

 !mpact TV er Thomas Heurlins nye produktionsselskab.

I forhold til den øvrige branche adskiller !mpact sig ved at have et etisk grundlæggende anderledes forhold til tv-stationerne og de kommercielle partnere, samt tilgangen til de sociale medier og nettet. Modsat andre tv-produktionsselskaber er !mpact født med og drevet af en publicistisk mission, nemlig at fortælle de samfundsmæssigt vigtigste, men mediemæssigt underfortalte, historier.

!mpact vil lave TV der udfordre, inspirerer og lægger op til debat. Vi har valgt en strategi, hvor vi vil udvikle det tv-indhold, som vi selv mener er vigtigst. Vi overlader ikke det publicistiske til broadcasterne, og vi vil ikke bare producere det de efterspørger. Vi vil selv sætte dagsordenen med de historier, vi mener er vigtige at fortælle. Dem præsenterer vi for broadcasterne for at finde den tv-kanal, der er bedst egnet til indholdet.

Etisk set laver vi ikke fjernsyn for at tjene penge og vinde markedsandele. Vi vil gøre en forskel på en måde, så vi tjener penge og derigennem bliver bedre til at udføre vores mission. !mpact tager udgangspunkt i at tv stadig er det stærkeste medie, og vi ved at vi kan gavne danskerne ved at fortælle medrivende tv-historier.